Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mynämäen paikallisyhdistys ry

Jokikuja 1

23100 Mynämäki

mynamaki.mll@gmail.com

mynamaki.mll.fi

2. Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja Tanja Rantapere

045 1318 149

tanja.rantapere@evl.fi

3. Henkilötietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti itse. 

Yhdistyksen nettisivujen lomakkeilla kerättäviä henkilötietoja käsitellään Yhdistysavain-työkalussa, jonka palveluntarjoajana toimii Vitec Avoine Oy. 

Vitec Avoine Oy (1935337-5)

Opastinsilta 8 E

00520 Helsinki

www.vitec-avoine.com

4. Rekisteröityjen ryhmät

 • Yhdistyksen jäsenet
 • Muskarien osallistujat
 • Kuviskerhojen osallistujat
 • Perhekahvilan osallistujat
 • Satutuntien osallistujat
 • Liikunnan Ihmemaan osallistujat
 • Muiden tapahtumien osallistujat
 • Pomppulinnan vuokraajat
 • Nettisivujen yhteydenottolomakkeen täyttäjät

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Jäsenten tietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenpalvelut, jäsenviestintä, jäsenmaksulaskutus ja muu varainhakinta. 

Muiden rekisteröityjen ryhmien käsittelyn tarkoituksena on myös hoitaa rekisterinpitäjän järjestämien kerhojen ja tapahtumien käytännön järjestelyjä ja laskutusta, pomppulinnan vuokraamista sekä viestintää.  Kerhoihin ja tapahtumiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Lisäksi näitä henkilötietoja käsitellään Opintokeskus Siviksen tukien hakemista varten sekä yhdistyksen toiminnan tilastoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslakiin, sopimuksiin, rekisteröidyn suostumukseen ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun huolehtia jäsenien ja muiden tapahtumiin ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Yhdistyksen jäsenet: nimi, syntymäaika, jäsentyyppi, jäseneksi liittymispäivä, maksut, luottamustehtävät, ansiomerkit, perheenjäsenet, ammatti, osallistuminen MLL:n koulutuksiin , kiinnostus vapaaehtoistyöhön, osoite ja sähköpostiosoite
 • Muskarien osallistujat: aikuisen nimi, lapsen nimi, lapsen syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Kuviskerhojen osallistujat: aikuisen nimi, lapsen nimi, lapsen syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Perhekahvilan osallistujat: osallistujan nimi ja sähköpostiosoite
 • Satutuntien osallistujat: osallistujan nimi ja sähköpostiosoite
 • Liikunnan Ihmemaan osallistujat: osallistujan nimi
 • Muiden tapahtumien osallistujat: aikuisen nimi, lapsen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja erityisruokavalio
 • Pomppulinnan vuokraajat: vuokraajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Nettisivujen yhteydenottolomakkeen täyttäjät: nimi, sähköposti ja puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt, esim. kerhojen vetäjät. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tulostetut rekisterit säilytetään lukitussa tiloissa, joihin pääsy on vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä.

9. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Yhdistyksen jäsentiedot luovutetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämään keskitettyyn rekisteriin. 

Lisätietoa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenrekisterissä olevien tietojen käsittelystä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa.

Koulutustapahtumien ja perhekahvilan osallistujien henkilötietoja voidaan luovuttaa Opintokeskus Sivikselle tukien hakemista varten.

Opintokeskus Sivis (0201789-3)

Toinen linja 17

00530 Helsinki

www.ok-sivis.fi

Tapahtumien osallistujien osallistujien henkilötietoja voidaan luovuttaa Mynämäen seurakunnalle, jos tapahtuma järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Mynämäen seurakunta

Keskuskatu 17 B

23100 Mynämäki

www.mynamaenseurakunta.fi

9. Henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käyttötarkoitus edellyttää. Yhdistyksen jäsenten tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta. Kerhojen ja tapahtumien osallistujien tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen toiminnan järjestämiseksi, Sivis-tukien hakemiseksi ja toiminnan tilastoimiseksi, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Laskutus- ja maksutietoja tietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Tiedot poistetaan, kun säilytysaika on kulunut umpeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista; ja
 • oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. Yhteyshenkilö mainitulle yhteyshenkilölle.

 12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.3.2023.