Monen polven toiminta

Kalastuskerho ja puutyökerho

Molemmat kerhot jatkuvat kun koronatilanne sen sallii.

Tervetuloa kuintenkin muuhun toimintaa, kuten retkille ja tapahtumiin.